Markedsrapport

Colliers International og Norsk Hotellrådgivning er to samarbeidende selskaper. Vi samarbeider innen flere felter av våre tjenesteområder.

Utgivelse av felles markedsrapporter for hotellbransjen er en viktig del av samarbeidet.

Våre markedsrapporter er fyldige og viser et komplett bilde av markedsutviklingen i Norge måned for måned.  Vi baserer analysene på tallene fra SSB og Statistikknett.

Du kan lese siste rapport ved å følge nedenstående link

Tabeller og grafer til markedsrapport fra NHR 1. tert 2019

Markedsrapport 1 tertial 2019 NHR

 

 

 

Ytterligere informasjon om våre selskaper kan du finne på

http://www.norskhotellraadgivning.no  og http://www.colliers.no